Menü

Mustafa Ceceli - Can Ellerinden Gelmişem

( 2303 okunma)  

Mustafa Ceceli - Can Ellerinden Gelmişem

Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem
Nâmu nişanı neylerem
Hakk'ı cemî halkeden
Müstağniyen billâhi ben
Hallâk-ı alem var iken
Halk-ı zamanı neylerem
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı meylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem

Şiir: Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi
Müzik: Anonim

  
[ Dön: M | Şarkı Sözleri Anasayfa ]